21 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise al examenului de promovare într-o functie imediat superioară celei detinute

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr.9244 din 17.03.2021

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la examenul de promovare din functia publica de consilier de achizitii, clasa I, grad profesional asistent, în funcţia publică de consilier de achizitii, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Achizitii Publice, aparținând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numarul dosarului de înscriere la examen Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 6394/19.02.2021 76,83 ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi, 17.03.2021, ora 12.30.

Candidatul declarat admis va susține proba interviu în data de 22.03.2021, ora 1000, la sediul Primăriei.

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

print