21 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.36499din 21.11.2019

 

ANUNT

privind rezultatul probei scrise, la concursul de promovare din functia publica de consilier de achizitii, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de consilier de achizitii, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Achizitii Publice,din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. IONESCU CAMELIA EROMANGA 81 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi, 21.11.2019, ora 12.30 .

 

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print