30 September 2023

ANUNŢ privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în perioada 14.12.2020 – 17.12.2020, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei publice vacante de execuţie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR 36067 DIN 14.12.2020

 

 

                                                                                         ANUNŢ

 

privind rezultatul probei scrise, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului

 

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr.

crt.

Număr dosar Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 33225/17.11.2020 ABSENT
2. 33355/18.11.2020 39,00 RESPINS
3. 34487/27.11.2020 1,00 RESPINS
4. 34577/02.12.2020 62,00 ADMIS

 

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Candidații declarați ” ADMIȘI” se vor prezenta în data de 17 decembrie 2020 , ora 1000, pentru interviu.

Afişat astăzi 14.12.2020, ora 1545, la sediul și pe site-ul  instituției.

 

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup. MIC MARIA

 

print