22 mai 2024

Anunț privind rezultatul probei interviu la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții contractuale din cadrul D.A.S. Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  36989 DIN  16.11.2021

                                                                ANUNŢ

privind rezultatul interviului susținut în cadrul concursului pentru ocuparea pentru perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de asistent medical principal, în cadrul în cadrul Complexului de Servicii Comunitare – D.A.S. Buhuși, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următorul rezultat al interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidațilorPunctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.34766/01.11.202194,66ADMIS

În conformitate cu art.31 din H.G. R. nr.286/2011, candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba interviu, la sediul Primariei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 16.11.2021, ora 1400,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                                                 MIC MARIA

print