18 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea functiei publice , de executie, de consilier, clasa I, grad profesional principal in cadrul SPCLEP

 

 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.32566 din 21.10.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhusi , din subordinea Consiliului Local Buhusi

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. BLAJ EUGENIA 76.33 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidata declarata ” ADMISA” se va prezenta în data de 21 octombrie 2019 , ora 13.30, pentru interviu.

Afişat astăzi 21.10.2019, ora 1300, la sediul si pe site-ul  institutiei.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

print