21 iunie 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare in clasa

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

24805 din 28.08.2020

 ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la examenul de promovare în clasă, dintr-o functie publică de nivel inferior într-o functie publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Comp.Intern de Prevenire, Protectia Muncii și Arhivare, apartinând aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizare şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Nr de inregistrare al dosarului candidatului Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 23459/14.08.2020

 

91,33 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Afişat astăzi, 28.08.2020, ora 11.45.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

print