22 mai 2024

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 44500 DIN 05.12.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la examenul organizat pentru promovarea în grad imediat superior celui deținut, respective de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului de Evidență a Persoanelor,  aflat în  subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numarul dosarului de înscriere la examenPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.39283/08.11.202274,33ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Afişat astăzi  05.12.2022, ora .1320, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

Candidatul declarat admis va susține proba interviu în data de 08.12.2022, ora 1000, la sediul Primăriei.

Notă: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Consilier superior, Mic Maria

print