2 December 2023

Anunț privind rezultatul probei scrise la examenul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Protecția și Ocrotirea Mediului Înconjurător din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.27134 DIN 20.07.2023

                                                                ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la examenul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcției publice de execuție vacante, de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Protecţia și Ocrotirea Mediului Înconjurător, Serviciul Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt.Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concursFuncția publică de execuție  pentru care se candidează    InstituțiaPunctajul obținut la proba scrisăRezultatul probei scrise
1.24146/30.06.2023polițist localPrimăria orașul Buhuși 78,00ADMIS
  • Candidatii nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.
  • Afişat astăzi, 20.07.2023, ora 1250, la sediul și pe site-ul  Primăriei orașului Buhuși.

 Secretar comisie examinare:

MIC MARIA, consilier superior

print