29 September 2023

ANUNŢ privind rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane

COMISIA DE CONCURS

7720 DIN 07.03.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane

 

Nr. crt. Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul

obţinut la

proba scrisă

Rezultatul probei scrise
1. BOLDUR IRINA ELENA 65 puncte ADMISĂ
2. MOROȘANU CORINA 60 puncte ADMISĂ
3. PODOLEANU SIMONA MĂDĂLINA 28,17 puncte RESPINSĂ
4. POPOVICI IRINA 43,17 puncte RESPINSĂ
5. PRISTAVU MARIA CRISTINA 91,67 puncte ADMISĂ
6. RĂUȚĂ SILVIU ABSENT
7. TĂUTU IOANA SUZANA 53,67 puncte ADMISĂ

 

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 12.03.2019, ora 1000.

Afişat astăzi, 07.03.2019 ora 1530.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

BLAJ ANGELA

print