23 iunie 2024

Anunt privind rezultatul probei- selectia dosarelor a concursului de recrutare pentru o functie publica de executie apartinand aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 26532 din 05 .08.2022

ANUNŢ

privind rezultatul probei – selectia dosarelor, din cadrul concursul de recrutare pentru funcţia publică vacantă de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe- Compartiment Executare Silită,Urmărire Debite,Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ

In urma verificării documentelor din dosarului candidatului înscris la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite, Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.397/23.06.2022, comunică următorul rezultat:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiRezultatul  
1.24834/22.07.2022ADMIS
pentru proba scrisă

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului la proba –selectia dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatul declarat ”ADMIS” se va prezenta în data de 16.08.2022, ora 10.00, pentru proba  scrisă, la sediul institutiei, din str.Rebublicii, nr.5.

Afişat astăzi 05.08.2022, ora 1000,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE ,

Cons. sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print