21 mai 2024

Anunt privind rezultatul probei – selectia dosarului a examenului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale din cadrul servciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 14142 din 18.04.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarului candidatului înscris la examenul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de îngrijitor în cadrul Complexului de Servicii Comunitare, aparținând D.A.S., din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 Comisia de concurs, constituită prin Dispozitia Primarului orasului Buhusi nr. 269/2022, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarului depus de candidatul, înscris la examenul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, de îngrijitor:

Nr. crt.    Numarul de inregistrare al cererii  Rezultatul selecţiei dosarelor
1.13723/14.04.2022ADMIS

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidatul declarat ”Admis” se va prezenta pentru proba scrisă, în data de 26.04.2022, ora 1000, în Sala de ședințe a Primăriei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 18.04.2022, ora 11.00,  la avizierul instituției și pe site-ul Primariei.

Secretar Comisie de Concurs,

Teliță Claudia

print