22 mai 2024

Anunț privind rezultatul selcției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a funcției contractuale de execuție, vacantă de conducător autospecială, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.4285 din 03.02.2023

ANUNŢ

privind rezultatul probei de evaluare a aptitudinilor fizice ale candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție vacante, de conducător autospecială,  în cadrul S.V.S.U. din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din H.G. nr.1336/2022, Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției nr. 47/10.01.2023, comunică următorul rezultat la proba sportivă depusă de candidatul participant la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de conducător autospecială:

Nr. crt.     Numărul de înregistrare al cererii   Rezultatul evaluării fizice
1. 1652/16.01.2023 ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisa în data de 08.02.2023, ora 1000 .

Afișat astăzi, 03.02.2023, ora 1230,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv – https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

Secretar comisie concurs,

Consilier superior, Mic Maria

print