22 mai 2024

Anunț privind rezultatul selcției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unei funcții contractuale de execuție, vacantă, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.3176  din   27.01.2023

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuție vacante, de conducător autospecială, în cadrul S.V.S.U., din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs constituită în baza Dispozitiei nr. 47/10.01.2023, comunică următorul rezultat, ca urmare a selecției dosarelor depuse de candidații înscriși la concurs:

Nr. crt.    Numărul de înregistrare al cererii    Rezultatul selecţiei          dosarelor  Motiv respingere dosar
1.1652/16.01.2023ADMIS
2.2106/18.01.2023RETRAS 
3.2976/26.01.2023RESPINS(lipsă adeverință eliberată de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechime în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului)  

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Candidații declarați admiși vor susține proba practică în data de 03.02.2022, ora 1000, pe stadionul 1 MAI.

Afișat astăzi, 27.01.2023, ora 1130,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Consilier superior, MIC MARIA

print