21 mai 2024

ANUNT privind rezultatul selectiei dosarelor

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.1245 din 14.01.2020

 

ANUN

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a funcţiei contractuale vacante, de agent de pază in cadrul Compartimentului Ordine Publică- Serviciul Poliție Locală, din aparatul de specialitate al primarului.

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de agent de pază in cadrul Compartimentului Ordine Publică- Serviciul Poliție Locală, din aparatul de specialitate al primarului.

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1.  

HANU  DANIEL

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 20.01.2020, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 14.01.2020, ora 15.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print