6 December 2023

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.4945  din 07 .02.2020

 

ANUNT

privind rezultatul selecţiei dosarului candidatului înscris la concursul pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a funcţiei contractuale temporar vacante, de consilier IA, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internatională, din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale, vacante temporar, de consilier IA, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internatională, din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi

Nr.

crt.

 

 

Numar de inregistrare -cerere

 

 

  Rezultatul selecţiei

         dosarelor

1. 4555/04.02.2020 ADMIS

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  14.02.2020, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi,   07.02.2020,  ora 11 .30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print