24 octombrie 2021

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.7064 din 24.02.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a funcţiei contractuale vacante, de agent de pază in cadrul Compartimentului Ordine Publică- Serviciul Poliție Locală, din aparatul de specialitate al primarului.

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de agent de pază in cadrul Compartimentului Ordine Publică- Serviciul Poliție Locală, din aparatul de specialitate al primarului.

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1.  

5666/12.02.2020

ADMIS
2. 6502/18.02.2020 ADMIS
3. 6871/21.02.2020 ADMIS
4. 6877/21.02.2020 ADMIS

 

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 02.03.2020, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 24.02.2020, ora 13.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

Print