8 aprilie 2020

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.9277 din 09 .03.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale, vacante, de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs, constituită în baza Dispoziției nr. 184/24.02.2020, comunică următorul rezultat al selectiei dosarelor:

 

Nr.

crt.

 

 

Numarul cererii de înscriere la concurs, al candidatului

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. 9111/06.03.2020 ADMIS

pentru participare la concurs

Candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  16.03.2020, ora 1000,

la sediul Primăriei.

Afișat astăzi,  09.03.2020, ora 11.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

Print