22 mai 2024

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.24884 din 31.08.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de îngrijitor în cadrul Complexului de Servicii Comunitare, aparținând D.A.S., din subordinea Consiliului Local Buhusi

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, constituită prin Dispozitia Primarului orasului Buhusi nr. 562/2020, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, vacante, de îngrijitor:

Nr.

crt.

 

 

Numarul de inregistrare al cererii

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. 23515/14.08.2020 RESPINS, nu îndeplinește condițiile de studii
2. 23627/17.08.2020 ADMIS
3. 23623/17.08.2020 ADMIS
4. 24119/21.08.2020 ADMIS
5. 24223/24.08.2020 RESPINS, nu îndeplinește condițiile de vechime în muncă
6. 24336/25.08.2020 ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personalși privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior. ( până pe data de 01.09.2020, ora 8.50)

Candidații declarați admiși se vor prezenta pentru proba scrisă, în data de 04.09.2020, ora 1000, în Sala de ședințe a Primăriei orașului Buhuși.

Afișat astăzi, 31.08.2020, ora 08.50,  la  avizierul instituției și pe site-ul Primariei.

 

 

Secretar Comisie de Concurs,

Teliță Claudia

 

print