29 September 2023

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  22015 din  29 .06.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscrisi la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de executie, de bibliotecar, treapta profesionala I, în cadrul Bibliotecii Orășenesti ”George Bacovia” – Serviciul Cultură și Sport, din subordinea Consiliului Local Buhusi .

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, în urma selecției dosarelor, comisia de concurs comunică următorul rezultat.

Nr. crt.    Numar inregistrare cerere  Rezultatul selecţiei          dosarelor  Motivul
1.20414/15.06.2022ADMIS 
2.21163/21.06.2022RESPINS-Nu a prezentat adeverinta care sa ateste vechimea.
-Nu îndeplinește conditia de minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor
3.21542/24.06.2022ADMIS 
4.21601/27.06.2022RESPINSNu îndeplinește conditia de minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor
5.21823/28.06.2022ADMIS 

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  06.07.2022, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi,   29.06.2022,  ora 11.30 ,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

NOTA: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

cons. Teliță Claudia

print