18 mai 2024

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în perioada 14.12.2020 – 17.12.2020, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcţiei publice vacante de execuţie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.35405 DIN 08.12.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în perioada  14.12.2020 – 17.12.2020, pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a  funcţiei publice vacante de execuţie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, din aparatul de specialitate al primarului

 

              Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1), lit. a) și art.50 alin. (2) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, constituită prin Dispoziția nr. 793/05.11.2020 și modificată prin Dispoziția nr. 912/08.12.2020 comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere.

 

 

Nr. crt. Numărul de înregistrare al cererii Rezultatul selecției

dosarelor

1. 33225/17.11.2020 ADMIS
2. 33355/18.11.2020 ADMIS
3. 33840/23.11.2020 RESPINS, nu îndeplinește condițiile de studiu
4. 34487/27.11.2020 ADMIS
5. 34577/02.12.2020 ADMIS

 

           În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor), rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații declarați ” ADMIȘI” vor susține proba scrisă în data de 14 decembrie 2020, ora 1000, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

Afişat astăzi 08.12.2020, ora 1430 la avizierul instituției și pe site-ul Primăriei.

  

SECRETAR

COMISIA DE CONCURS

Cons. MIC MARIA

print