12 iunie 2024

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat in vederea ocuparii functiilor vacante, de politisti locali

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

28098 din 16.09.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în data de 26.09.2019, pentru ocupare funcţiilor publice vacante de execuţie, de polițisti locali, din cadrul Serviciului Politiei locale Buhusi- din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi.

În urma selecţiei dosarelor înscrise la concurs, Comisia de concurs anunță următoarele rezultate:

                                   CANDIDAŢII

pentru functia publica de politist local, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Compartimetului Ordine Publică:

 

1.SANDU MIHAI DANIEL                ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS;

2.GROSU DORIN                             ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

3.BUTURAȘ ANDREEA                   ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

4.ANDREI ADINA ELENA                 ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

5.SAVINOI GHEORGHE                    ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

6.PĂDURARU ION                            ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

7.SOLOMON ALEXANDRU             ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

8.URSARIU CONSTANTIN             ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

9.ENESCU ELVIS C-TIN                 ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

10.BEJAN TIBERIU NICOLAE       ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

 

11.STOLNICU DUMITRU       RESPINS

 –lipsa adev.medicala necesara pentru efort fizic, conf. art.49, lit.h) din H.G. nr.611/2008, modificata si completata –  

12.ELISEI CONSTANTIN        RESPINS

– lipsa adeverinta medicala „apt pentru efort fizic”, conf. art.49, lit.h) din H.G. nr.611/2008

13.IONAȘCU RADU IONUȚ     RESPINS

– lipsă adeverință care sa ateste vechimea în muncă, conf.art.49, lit.f)

 -lipsă aviz psihologic si aviz pentru obținerea permisului de ”port arma”, conf.,    cerintelor specifice de participare la concurs

-lipsa copiei permisului de conducere, conform cerintelor specifice de participare la concurs

 

CANDIDAŢII

pentru functia publica de politist local, clasa III, grad profesional superior:

Compartimetului Ordine Publică

 

1.ANDRONACHE ALEXANDRU            ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

2.MACOVEI CĂTĂLIN DUMITRU         ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS;

3.TESLARIU PAUL                                    ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

4.PROFIR TINEL                                       ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

 

 

CANDIDATUL

pentru functia publică de politist local, clasa I, grad profesional principal

Compartiment Protectia si Ocrotirea Mediului Înconjurator

 

      1. BUCULEI ALEXANDRU VASILE                  – RESPINS
  • Nu întruneste conditia minimă de vechime în specialitatea studiilor, necesară ocupării functiei pentru care candideaza.

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 23 septembrie 2019 , ora 10.00, pe Stadionul

” 1 Mai”, pentru proba sportiva.

Afişat astăzi 16.09.2019, ora 1200.

 

SECRETAR

COMISIA DE CONCURS

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

 

print