18 mai 2024

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante, de servant pompier, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

PRIMĂRIA ORAȘUL BUHUȘI

COMISIA DE CONCURS

Nr.8038  din   01.03.2023

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două funcţii contractuale de execuție vacante, de servant pompier în cadrul S.V.S.U., din subordinea Consiliului Local Buhuși

Comisia de concurs constituită în baza Dispozitiei nr. 139/104.02.2023, comunică următorul rezultat, ca urmare a selecției dosarelor depuse de candidații înscriși la concurs:

Nr. crt.     Numărul de înregistrare al cererii     Rezultatul selecţiei          dosarelor   Motiv respingere dosar
1. 7380/24.02.2023 ADMIS

În conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.53 din H.G. nr.1336/2022.

Candidații declarați admiși vor susține proba practică în data de 08.03.2023, ora 1000, pe stadionul 1 MAI.

Afișat astăzi, 01.03.2023, ora 1130,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

Consilier superior, MIC MARIA

print