21 februarie 2024

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat – instalator, grad profesional I, Compartiment A.D.P.P., Construcții din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

18363 DIN 13.06.2019

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților ,înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat – instalator, grad profesional I, Compartiment A.D.P.P., Construcții din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr.93/26.01.2015 a Primarului oraşului Buhuşi pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

 

1. IANĂU CONSTANTIN ADMIS
2. RADU SORINEL ADMIS
3. MAZILU VELICHE VASILE ADMIS
4. RUSU REMUS ADMIS
     
     

 

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 18.06.2019, ora 1000.

Afişat astăzi 13.06.2019, ora 1100.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

                                                       TELIȚĂ CLAUDIA

print