21 mai 2024

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale, vacante, de muncitor calificat I, muncitor calificat II si muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.23647 din 01 .08.2019

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale, vacante, de muncitor calificat I, muncitor calificat II si muncitor necalificat, din cadrul Serviciului Spații verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificarile și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea functiilor contractuale, vacante :

 Muncitor calificat  I

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. SAVIN EMIL ADMIS
2. STAN VIOREL RESPINS,

conf. art.3, lit.g din HG. Nr.286/2011

Muncitor calificat II

Nr

crt

 

Numele şi prenumele candidaților

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. LINGURARU COSTICĂ ADMIS
2. DORNEANU MARICEL ADMIS
     

 

Muncitor necalificat

Nr.crt Numele si prenumele candidatilor Rezultatul selectiei dosarelor
1. BĂDIȚĂ ION  IRINEL ADMIS
2. AIRINEI VASILE RESPINS-

lipsa documente

 

Afișat astăzi, 01.08.2019, ora 12.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 08.08.2019, ora 1000, la sediul Primăriei.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

   TELIȚĂ CLAUDIA

print