20 aprilie 2024

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la examenul de promovare, în funcția publică de conducere, de director executiv,

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

26314 din 29.09.2019

 

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși

la examenul de promovare, în funcția publică de conducere, de director executiv, în cadrul Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, din aparatul propriu al primarului orașului Buhuși

 

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) lit. a) şi art. 50, alin (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare, comunică următorul rezultat :

 

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Funcţia publică

 

 

Instituţia sau autoritatea publică

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

 

   
1. PAHONCEA CARMEN GABRIELA Consilier principal Primaria Orasului Buhusi ADMIS

 

 

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 06.09.2019, ora 9.00

Afişat astăzi, 29.08.2019  ora  15.00 .

 

SECRETAR COMISIE DE EXAMINARE,

Teliță Claudia

print