29 September 2023

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție de consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Resurse Umane din 07.03.2019

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
COMISIA DE CONCURS
NR. 6826 DIN 28.02.2019

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere
la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție de consilier, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului
Resurse Umane din 07.03.2019

Având în vedere prevederile art. 50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Funcţia publică

pentru care candidează

 

Instituţia sau autoritatea publică

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

 

1. BOLDUR IRINA ELENA CONSILIER ASISTENT PRIMĂRIA BUHUŞI ADMISĂ
2. MOROȘANU CORINA CONSILIER ASISTENT PRIMĂRIA BUHUŞI ADMISĂ
3. PODOLEANU SIMONA MĂDĂLINA CONSILIER ASISTENT PRIMĂRIA BUHUȘI ADMISĂ
4. POPOVICI IRINA CONSILIER ASISTENT PRIMĂRIA BUHUȘI ADMISĂ
5. PRISTAVU MARIA CRISTINA CONSILIER ASISTENT PRIMĂRIA BUHUȘI ADMISĂ
6. RĂUȚĂ SILVIU CONSILIER ASISTENT PRIMĂRIA BUHUȘI ADMIS
7. ROTARU OANA VASILICA CONSILIER ASISTENT PRIMĂRIA BUHUȘI RESPINSĂ
8. TĂUTU IOANA SUZANA CONSILIER ASISTENT PRIMĂRIA BUHUȘI ADMISĂ

Candidații declarați admiși vor susţine proba scrisă în data de 07.03.2019.
Afişat astăzi, 28.02.2019, ora 15.30.

SECRETAR COMISIE CONCURS,
BLAJ ANGELA

print