23 iunie 2024

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de consilier, grad profesional IA, Compartiment de Evidență a persoanelor – S.P.C.L.E.P. Buhuși din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
COMISIA DE CONCURS
NR. 3642 DIN 31.01.2019

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale temporar vacante de consilier, grad profesional IA, Compartiment de Evidență a persoanelor – S.P.C.L.E.P. Buhuși din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr.93/26.01.2015 a Primarului oraşului Buhuşi pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. Numele şi prenumele candidaților Rezultatul selecţiei
crt. dosarelor
1. BLAJ EUGENIA ADMIS
2. BURHUI ADINA GIORGIANA RESPINS
3. MARIAN IULIA COSTINA RESPINS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 11.02.2019, ora 10.00

Afişat astăzi 31.01.2019, ora 15.45

SECRETAR COMISIE CONCURS,
MIC MARIA

print