21 iunie 2024

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator, grad profesional I, al Sălii Polivalente “Moldova” din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI
COMISIA DE CONCURS
NR. 826 DIN 09.01.2019

ANUNŢ privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator, grad profesional I, al Sălii Polivalente “Moldova” din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile Dispoziţiei nr.93/26.01.2015 a Primarului oraşului Buhuşi pentru aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. Numele şi prenumele Rezultatul selecţiei
crt. candidaților dosarelor
1. BĂLTĂREȚ CLAUDIA ADMIS
2. IONESCU ROBERT ADMIS
3. MAZILU – VELICHE VASILE ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 15.01.2019, ora 10.00

Afişat astăzi 09.01.2019, ora 14.00

SECRETAR COMISIE CONCURS,
MIC MARIA

print