5 martie 2024

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor – functie publica vacanta din cadrul aparatului de specialitate al primarului

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 12889 din 23.04.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarului candidatului înscris la concursul organizat pentru ocupare funcţiei publice vacante de conducere, de șef birou, clasa I, grad profesional I, în cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finantare Internatională, din aparatul de specialitate al primarului.

În urma selecţiei dosarelor înscrise la concurs, Comisia de concurs, constituită prin Dispozitia nr. 238/11.03.2020, anunță următorul rezultat:

Nr. Dosar  

  1. Nr. 12443/14.04.2020 – ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS;

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de 04 .05. 2020, ora 10.00,

pentru proba scrisa.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi 23.04.2020, ora 1230.

 

SECRETAR – COMISIE DE CONCURS,

           Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

print