6 December 2023

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor inscrise la concursul pentru ocuparea functiei contractuale de sef Serviciu Cultura si Sport

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

nr. 29715   din 27 .09.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale, vacante, de șef Serviciu Cultură și Sport, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificarile și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea functiei contractuale, vacante de șef Serviciu Cultură și Sport :

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. VLAD VASILE LORIN ADMIS
2. TUDURIU ADRIAN ADMIS
3. PĂDURARU ADRIAN ADMIS

 

Candidatii nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  02.10.2019, ora 1000,

la sediul Primăriei.

Afișat astăzi,  27.09.2019, ora 11.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print