6 December 2023

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale, vacante, de conducator autospeciala din cadrul S.V.S.U

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.10176 din   16.03.2020

 

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de conducător autospecială, în cadrul S.V.S.U. ,din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispozitiei nr. 229/06.03.2020, comunică următorul rezultat:

Nr.

crt.

 

 

Numarul de inregistrare al cererii

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. 8745/04.03.2020 ADMIS
2. 9509/10.03.2020 ADMIS
3. 9846/12.03.2020 ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 30.03.2020, ora 1000, la sediul Primăriei Orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 16.03.2020, ora 12 .30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print