18 mai 2024

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de excutie, de consilier superior

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.30144 din 01.10.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat în data de 14.10.2019, pentru ocupare funcţiei publice vacante, de execuţie, de consilier, clasa I, grad superior, în cadrul Serviciului Impozite si taxe , din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi.

În urma selecţiei dosarelor înscrise la concurs, Comisia de concurs anunță următoarele rezultate

   CANDIDAŢII

pentru functia publica de consilier , clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Impozite si taxe:

 

          1.BÂRGĂOANU BURUIANĂ ANDRA MARIA -ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS;

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 14 octombrie 2019 , ora 10.00, pentru proba scrisa.

 

Afişat astăzi 01.10.2019, ora 1300.

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

 

print