18 mai 2024

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Protecția și Ocrotirea Mediului Înconjurător din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.25887 DIN 12.07.2023

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment Protecţia și Ocrotirea Mediului Înconjurător, Serviciul Poliția Locală, din aparatul de specialitate al primarului

Nr. crt. Funcția publică Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs Instituția Rezultatul probei de selecție a dosarelor
1. Polițist local 24146/30.06.2023 Primaria orașul Buhuși ADMIS

          Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului conform art. 63 coroborat cu art. 156 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depun la registratura Primăriei orașului Buhuși, Bld. Republicii, nr.5, orașul Buhuși, Județul Bacău.

Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 671 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Afişat astăzi 12.07.2023, ora 1215 la avizierul instituției și pe site-ul Primăriei.

Candidații declarați “Admis” se pot prezenta pentru susținerea probei scrise, în data de 20.07.2023, la ora 1000 , la sediul Primăriei orașului Buhuși.

                                                                                                Secretar comisie concurs:

                                                                                                   Mic Maria,  consilier superior

print