22 mai 2024

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea unei functii contractuale

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 396 din 06.01.2021

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale,vacante, de șef Serviciu Cultură și Sport, din subordinea Consiliului Local Buhuși

În urma selecției dosarelor depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a functiei contractuale, vacante de șef Serviciu Cultură și Sport, comisia de concurs constituită în baza Dispozitiei nr. 960/2020, comunică următorele rezultate:

Nr. crt.    Numarul de înregistrare al cererii candidatilor  Rezultatul selecţiei dosarelor
1.37193/28.12.2020ADMIS
2.37253/28.12.2020ADMIS
3.37370/29.12.2020RESPINS  (lipsa documente solicitate pentru dosarul de înscriere la concurs)
4.37388/29.12.2020ADMIS

Candidatii nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 11.01.2021, ora 1000,

 la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 06.01.2021, ora 13.00 , la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/

In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print