22 mai 2024

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor, la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 8918 din 08.03.2022

ANUNŢ

privind rezultatul selecției dosarelor, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier juridic , clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Impozite si taxe- Compartiment Executare Silită,Urmărire Debite,Derulare Contracte, Îndrumare Asociatii Proprietari, ANL si Fond Locativ

In urma verificării dosarelor de concurs , Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.125/04.02.2022, comunică următorul rezultat al selectiei dosarelor:

Nr. crt.Nr. de înregistrare al dosaruluiRezultatul  
1.5721/10.02.2022ADMIS
2.6486/16.02.2022ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 10 martie 2022, ora 10.00, pentru proba  scrisă, la sediul institutiei, din str.Rebublicii, nr.5.

NOTA: In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi 08.03.2022, ora 1000,  la sediul si pe site-ul institutiei.

SECRETAR COMISIE ,

Cons. sup.TELIȚĂ CLAUDIA

print