6 December 2023

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovare in clasa, a unui functionar public, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Buhusi

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA  DE  EXAMEN

NR.23925 din 19.08.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul organizat în data de 28.08.2020, ora 10.00, pentru promovarea în clasă, a unui functionar public, din cadrul Comp. Intern de Prevenire, Protectia Muncii și Arhivare apatrinând aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a absolvirii unei forme de învățământ superior.

În urma verificarii dosarelui înscris la examenul de promovare, Comisia de concurs, constituită prin Dispoziția nr.565/13.08.2020, anunță următorul rezultat:

   1.23459/14.08.2020-  ADMIS pentru participare la examen

Candidatul declarat ” ADMISI” se vor prezenta în data de 28 august 2020 , ora 10.00, pentru proba scrisa.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afişat astăzi 19.08.2020, ora 1230.

 

SECRETAR,

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

 

print