21 mai 2024

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării unei functii contractuale din cadrul D.A.S.Buhusi

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 35553 din 04.11.2021

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de asistent medical, grad principal, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, apartinand Directiei de Asistenta Sociala Buhusi

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a selecției dosarelor, depuse de candidații înscriși la concursul organizat pentru ocuparea functiei contractuale, vacante, de asistent medical, grad profesional asistent, din cadrul Complexului de Servicii Comunitare, comunică următorul rezultat:

Nr.

crt.

 

Numarul de inregistrare al dosarului

 

 

  Rezultatul selecţiei

         dosarelor

1. 34685/29.10.2021           ADMIS
2. 34766/01.11.2021 ADMIS

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  10.11.2021, ora 1000, la sediul Primăriei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 04.11.2021, ora 12.30,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv-https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print