12 iunie 2024

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.409 din 08 .01.2020

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de asistent medical principal, din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala desfasurata in unitatile de invatamant, apartinand Directiei de Asistenta Sociala Buhusi

 

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea functiei contractuale, vacante, de asistent medical principal, din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala desfasurata in unitatile de invatamant. :

 

Nr.

crt.

 

Numele şi prenumele candidaților

 

  Rezultatul selecţiei

         dosarelor

1. Ungureanu Diana Cornelia

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de  13.01.2020, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 08.01.2020, ora 10.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print