23 iunie 2024

Anunt privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superioare din cadrul Bibliotecii orășenești “GEORGE BACOVIA”, aflată în subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.24245 DIN 24.08.2020

  

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superioare din cadrul Bibliotecii orășenești “GEORGE BACOVIA”, aflată în subordinea Consiliului Local Buhuși, organizat în data de 31.08.2020, ora 0900

 

 

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de examinare constituită  prin Dispoziția nr.567/14.08.2020, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarului, depuse de candidat, în vederea participării la examenul de promovare într-o funcție contractuală cu nivel de studii superioare din cadrul Bibliotecii orășenești “GEORGE BACOVIA”, aflată în subordinea Consiliului Local Buhuși:

 

Nr.

crt.

 

 

Numărul de înregistrare al cererii

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. 23671/18.08.2020 ADMIS

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de 31.08.2020, ora 0900.

Afișat astăzi, 24.08.2020, ora 1330,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primăriei, respectiv – https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

MIC MARIA

 

 

print