21 mai 2024

Anunț privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut din aparatul de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 40416 DIN 15.11.2022

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul organizat în data de 25.11.2022, ora 0900, pentru promovarea într-o funcţie publică cu grad profesional imediat superior celui deținut, respectiv, polițist local, clasa III, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Ordine Publică, Serviciul Poliția Locală din aparatul de specialitate al primarului

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) lit. a) şi art. 50, alin (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare, comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numărul dosarului candidatuluiFuncţia publică din care promoveazăGradul superior în care promoveazăRezultatul selecţiei dosarelor  
1.38077/31.10.2022Polițist local, grad profesional asistentPolițist local, grad profesional principalADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

În conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de 25 noiembrie 2022, ora 0900, pentru proba scrisă.

Afişat astăzi 15.11.2022, ora 1200.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Consilier superior,  MIC MARIA

print