12 iunie 2024

Anunț privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul de promovare într-o funcție publică cu grad profesional imediat superior celui deținut din subordinea Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 43065 DIN 24.11.2022

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul organizat în data de 05.12.2022, ora 1000, pentru promovarea într-o funcţie publică cu grad profesional imediat superior celui deținut, respectiv consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului de Evidență a Persoanelor,  din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) lit. a) şi art. 50, alin (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare, comunică următorul rezultat :

Nr. crt.Numărul dosarului candidatuluiFuncţia publică din care promoveazăGradul superior în care promoveazăRezultatul selecţiei dosarelor  
1.39283/08.11.2022Consilier, grad profesional principalConsilier, grad profesional superiorADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de 05 decembrie 2022, ora 1000, pentru proba scrisă.

Afişat astăzi 24.11.2022, ora 1320.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Consilier superior, MIC MARIA

print