22 mai 2024

Anunt privind rezultatul verificarii dosarului inscris pentru procedura de transfer la cerere, pentru ocuparea unei functii contractuale vacante, din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Buhusi

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

NR. 30724 din  18.08.2023

Rezultatul etapei de verificare a îndeplinirii de către candidat

a condițiilor de ocupare prin transfer la cerere a unei funcții contractuale de execuție vacante , din cadrul DAS- Compartiment Servicii Sociale, subordonat Consiliului Local Buhusi

ServiciulCompartimentFunctia publicăGrad profesionalNr. posturiNr.înregistrare cerereRezultatul etapei de verificare a îndeplinirii condițiilor de ocupare a postului vacant prin transfer la cerere
Directia de Asistenta SocialaCompartiment Servicii SocialeAsistent social, clasa I,   principal  1  29801/10.08.2023  ADMIS

Conform prevederilor Procedurii de transfer la cerere, în cazul în care există un singur candidat înscris pentru ocuparea postului vacant, declarat ”ADMIS”, acestuia i se va aproba cerere de transfer, fără sustinerea interviului.

Secretar comisie,

Nota :Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

print