21 mai 2024

Anunț privind rezultatul verificării dosarului la examenul de promovare într-un grad imediat superior celui deținut

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMEN

NR.11919 DIN 12.04.2021

 

ANUNȚ

 privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul organizat în data de 19.04.2021, ora 0900, pentru promovarea într-o funcţie publică cu grad profesional imediat superior celui deținut, respectiv, consilier, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Registrul agricol, din aparatul de specialitate al primarului.

          Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) lit. a) şi art. 50, alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare, comunică următorul rezultat :

Nr. crt. Numărul dosarului candidatului Funcţia publică din care promovează Gradul superior în care promovează Rezultatul selecţiei dosarelor

 

1. 11509/07.04.2021 Consilier,grad profesional asistent Consilier, grad profesional principal ADMIS

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, la sediul Primăriei orașului Buhuși.

          În conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum și libera circulație a acestor date, rezultatele la selecția dosarelor, la proba scrisa, interviu și rezultatele finale, se afișează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidatul declarat ” ADMIS” se va prezenta în data de 19 aprilie 2020, ora 0900, pentru proba scrisă.

Afişat astăzi 12.04.2021, ora 1130.

 

 

  SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. MIC MARIA

print