6 December 2023

Anunt privind rezultatul verificarii dosarului la examenul de promovare intr-un grad imediat superior celui detinut

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

Nr.7258 din 01.03.2021

 

ANUNT

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris

la examenul de promovare, în funcția publică de executie, de grad superior celui detinut, în cadrul Compartimentului Achizitii Publice, apartinând aparatului de specialitate al primarului orașului Buhuși

 

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1) lit. a) şi art. 50, alin (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare, comunică următorul rezultat :

Nr.

crt.

 

 

Nr dosarul candidatului

 

 

Funcţia publică din care promoveaza

 

 

Gradul superior in care promoveaza

Rezultatul selecţiei

dosarelor

 

 
1. 6394/19.02.2021 Consilier achizitii publice, grad profesional asistent Consilier achizitii publice, grad profesional principal  

ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

In conformitate cu prevederile Legii nr.363/2018 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente […], precum si libera circulatie a acestor date, rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidatul declarat admis va susţine proba scrisă în data de 17.03.2021, ora 10.00

Afişat astăzi, 01.03.2021 ora  13.00 .

SECRETAR COMISIE DE EXAMINARE,

Teliță Claudia

print