21 mai 2024

Anunt privind selectia dosarelor inscrise la examenul pentru promovare intr-o functie imediat superioara celei detinute

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.35997 din 18.11.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris la examenul organizat în data de 21.11.2019, ora 09.00, pentru promovarea într-o funcţie publică cu grad profesional imediat superior celui deținut, respectiv, consilier de achiziții, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziții Publice, din aparatul de specialitate al primarului.

În urma verificarii dosarelui înscris la examenul de promovare, Comisia de concurs, constituită prin Dispoziția nr. 785/09.10.2019, anunță următorul rezultat:               

1.IONESCU CAMELIA EROMANGA –                ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA EXAMENUL DE PROMOVARE;

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 21 noiembrie 2019 , ora 09.00, pentru proba scrisa.

Afişat astăzi 18.11.2019, ora 1400.

SECRETAR,

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

print