21 mai 2024

ANUNT privind selectia dosarelor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 1241 din 14.01.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale vacante, de muncitor calificat, treapta II, din cadrul Serviciului Spatii Verzi, din subordinea Consiliului Local Buhusi .

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale, vacante, de muncitor calificat, treapta II, in cadrul Serviciului Spatii Verzi :

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. STAN VIOREL ADMIS
2. PANCIU FLORIN ADMIS

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 20.01.2020, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 14.01.2020, ora 15 .00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print