18 mai 2024

Anunt privind selectia dosarului candidatului inscris la concursul organizat , in vederea ocuparii functiei publice, de executie , de consilier principal in cadrul SPCLEP Buhusi

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.31157 din 09.10.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul verifcarii dosarului candidatului înscris la concursul organizat în data de 21.10.2019, ora 10.00,  pentru ocupare funcţiei publice vacante de execuţie, de consilier, clasa I, grad principal, în cadrul SPCLEP , din subordinea Consiliului Local Buhusi.

În urma verifcarii dosarului înscris la concurs, Comisia de concurs, constituită prin Dispozitia nr. 698/16.09.2019, anunță următorul rezultat:

 

CANDIDATUL

 

 

1.BLAJ EUGENIA –   ADMIS PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS;

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor selectiei dosarelor, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 21 octombrie 2019 , ora 10.00, pentru proba scrisa.

 

 

Afişat astăzi 09.10.2019, ora 1200.

 

 

 

SECRETAR

COMISIA DE CONCURS

Cons.TELIȚĂ CLAUDIA

 

print