22 mai 2024

Anunt privind solutionarea contestatiei

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONTESTATIE

Nr.  37984 din 03.12.2019

 

ANUNT

privind rezultatului contestației, la proba scrisa a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de asistent medical in cadrul Serviciului Asistenta Medicala desfasurata in unitatile de invatamant, din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Buhuși

 

În temeiul art.34, alin.(2) din H.G. nr.286/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, s-a procedat la afișarea rezultatului privind soluționarea contestației la proba –scrisa, a concursului organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical, din cadrul Serviciului Asistenta Medicala, din subordinea Directiei de Asistenta Sociala Buhuși.

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul obtinut ca urmare a recorectarii lucrarii scrise

Rezultat final

1. STOICA PAULA

RESPINS

RESPINS

 

Afișat astăzi, 03.12.2019, ora  15 00,  la Avizier și pe site-ul instituției.

 

Secretar comisie de solutionare a contestatiei,

Teliță Claudia

 

 

print