20 aprilie 2024

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile nr. A_EIS 3772/18.05.2021, Anul 2021, Luna iunie, Ziua 10, ora 11,00 Dosar de executare nr. 394/110/2015

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE
Cod de identificare fiscală:4535953
Nr. 16278 din 26.05.2021

PROCES – VERBAL DE AFIȘARE

Subsemnata Maxim Cristina, consilier superior la Serviciul Impozite și Taxe, în cadrul Primăriei orașului Buhuși, județul Bacău, am procedat astăzi, 26.05.2021 la afișarea Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile nr. A_EIS 3772/18.05.2021 pentru imobilul situat în orașul Buhuși, str. Tineretului, bl. 8, sc. A, et. 2, ap. 11, județul Bacău, constând în apartament compus din trei camere și dependințe, cu o suprafață construită de 48,87 mp (intabulat în CF 60063-C1-U16 Buhuși, având nr. cadastral 60063-C1-U16) – proprietar Moraru Ioan Cătălin, preț de pornire licitație 38955 lei, (anul 2021, luna iunie, ziua 10, ora 11,00).
Concomitent cu afișarea procesului verbal de afișare și a publicației de vânare imobiliară la avizierul Primăriei orașului Buhuși, precizăm că acestea au fost publicate și pe site-ul Primăriei orașului Buhuși – www.primariabuhusi.ro.
Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile nr. A_EIS 3772/18.05.2021 a fost înaintată de Direcția Operativă de executare silită – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regionala Iași.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal, în 2 exemplare, afișarea făcându-se la avizierul primăriei și pe site-ul www.primariabuhusi.ro.

P R I M A R, ȘEF                      SERV.I.T.,                                           CONSILIER SUPERIOR,
Zaharia Vasile                         Elena – Alexandra Ursu                      Elena Arseni

print