18 mai 2024

Anunt privind verificarea dosarului depus pentru ocuparea unei functii contractuale

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

NR.28334  din 29.09.2020

ANUNŢ

privind rezultatul verificării dosarului candidatului înscris pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de îngrijitor în cadrul Complexului de Servicii Comunitare, aparținând D.A.S., din subordinea Consiliului Local Buhusi.

 

În data de 29.09.2020, s-a verificat dosarul cu documente, depus de un singur candidat, pentru ocuparea, pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă, cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, conform prevederilor art.27, alin.(1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID – 19, precum și a prevederilor H.G. nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romaniei și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 , a funcției contractuale, de executie, de îngrijitor în cadrul Complexului de Servicii Comunitare aparținând Directiei de Asistenta Socială Buhusi, din subordinea Consiliului Local Buhusi.

În urma verificării dosarului, candidatul cu nr. dosar 28130/25.09.2020, a fost declarat ” ADMIS” .

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afișat astăzi, 29.09.2020, ora 10.00, la avizierul instituției și pe site-ul Primariei.

 

Compartiment Resurse Umane

Cons.Teliță Claudia

 

 

 

 

 

print